Hoe willen wij dit realiseren?

Het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds tracht om tijdens de meest donkere dagen van de zieke kinderen een bron van hoop, een verstrooiing te zijn en hen meer vreugde te bezorgen.

Het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds zal de wensen en dromen realiseren van deze kinderen waarvan de meesten alle hoop al hadden opgegeven juist vanwege hun ziekte. Want was is er mooier dan een kind dat zich terug werkelijk kind kan voelen: opgewekt, vrolijk…

Het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds zal ook trachten om de eentonigheid te doorbreken tijdens de hospitalisatie o.a. door bezoekjes te voorzien van de Sint, de Paashaas of de Kerstman. Of van Bekende Vlamingen.

Het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds zal tevens ook helpen waar zij kan, bvb schenken van laptops aan ziekenhuizen of instellingen.

Het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds zal ook gezinnen financieel steunen indien zij dit werkelijk nodig hebben, meestal in samenspraak met een officiële instantie die de aanvraag naar ons richt (bvb ziekenhuis, school, ...).