Ouderen en testament
testament
Kinderen helpen

Schenkingen en legaten zijn van harte welkom voor onze organisatie. Als je het Belgisch KinderKanker Steunfonds een warm hart toe draagt, kan je het Belgisch KinderKanker Steunfonds vzw in je testament opnemen voor een legaat of een schenking.Heb je vragen, wens je meer informatie over het Belgisch KinderKanker Steunfonds, had je graag een persoonlijk, vertrouwelijk gesprek? Dan kun je vrijblijvend contact opnemen met Wim Schietecatte op 0494/66 18 81 of wim@www.bkks.be.

De bestemming van een erfenis is een persoonlijke aangelegenheid die met de grootste discretie wordt behandeld.Steeds meer mensen maken met een testament een bewuste keuze over de bestemming van hun bezit na hun overlijden. In uw laatste wilsbeschikking kan u laten opnemen dat u een bepaald bedrag zou willen doneren aan een goed doel.

U kan in dat geval een legaat of testament opstellen aan het Belgisch KinderKanker Steunfonds vzw. Dit kan een geldbedrag, een huis of grond, maar ook een verzameling of kunstwerk zijn.Het feit dat u Het Belgisch KinderKanker Steunfonds opneemt in het testament, betekent niet dat u uw erfgenamen uitsluit. Met een "duolegaat" kan u een deel van uw bezittingen aan het Belgisch KinderKanker Steunfonds nalaten en tegelijk uw erfgenamen begunstigen.

Een duolegaat maakt het mogelijk een vermogen fiscaal gunstiger over te dragen aan verre familieleden of aan iemand die hoge successierechten moet betalen.

Ongetwijfeld wil u zich daar terdege over informeren. Uw notaris is het best geplaatst om u hierover goed te adviseren. Vraag hem vrijblijvend om raad en informatie over het "duo-legaat".